Vägtransport­ledare

Med egen vägtransportledare ombord

Vi har egen personal som är utbildade vägtransportledare vilket är nödvändigt vid större transporter. Lövkvist Specialtransporter har en egen följebil som alltid är med vid transporter som kräver tillstånd.

Vägtransportledare/VTL

Därför behövs vägtransportledaren

Vår följebil är med transporten för att uppmärksamma och varna andra trafikanter för breda, höga eller tunga transporter. Vägtransportledaren har samma rättigheter som polis när det gäller dirigering av trafik, något som är aktuellt i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort.

Syftet är att transporten ska kunna utföras utan att annan trafik störs. En vägtransportledare ska ha gått en särskild utbildning och därefter fått ett förordnande av Polisen.


När behövs VTL?

VTL med följebil är oftast inkopplade vid transporter som kräver dispens och där avstängning eller omledning av övrig trafik är nödvändig.  Vår VTL säkerställer säkra transporter. Med vår långa erfarenhet av specialtransporter ser vi till att alla trafikanter är trygga.