Höga transporter

Vi löser höga transporter

Det finns många utmaningar med höga transporter. Framförallt när det gäller viadukter och vägar. I dessa projekt utgör logistik och planering en stor del av uppdraget. Vi är vana vid att hitta lösningar och få jobbet gjort.

höga transporter

Anlita oss för höga transporter med tungdragare

Vi har fraktat både högt och lågt. Det höga är dock mer utmanande, då det finns många hinder längs vägarna. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med att transportera högt och skrymmande gods som väggar, industridelar och annat.

Vi förfogar över fem egna transportbilar, sju trailers och har alltid med vår egen vägtransportledare. Genom att vi kan transportera mycket gods på samma resa behöver vi inte åka onödigt många vändor. Detta blir effektivt.


Hör av dig till oss

Våra uppdrag består till stor del av logistik och planering. Alla vägar och viadukter klarar inte last som är över 4,5 meter höga. Därför behöver rutterna planeras noggrant, både utifrån vägens förutsättningar och efter pågående vägarbeten. Arbetet innebär att rekognosera färdväg, färjetransporter, dispensansökningar och mycket annat.

Om du har några frågor eller vill ta kontakt med oss, gör det via knappen nedan. Vi ser fram emot att höra från dig.